Hệ thống sân tập 1

Hệ Thống Sân tập lái của Trung tâm Đào tạo Lái xe - PCCC* Các Bãi tập Chuẩn của sở GTVT.1. Bãi tập xe Nguyễn Khoái - Hoàng Mai.2. Bãi tập xe Ngọc Hồi - Thanh Trì.3. Bãi tập xe…

Kinh Nghiệm Thi Lái Xe Bằng B2

KINH NGHIỆM THI SÁT HẠCH LÁI XE HẠNG B2 Bài 1. Xuất phát Yêu cầu của bài này là khi xuất phát phải bật đèn xi-nhan trái (với ý nghĩa là xe chuẩn bị đi ra làn đường bên ngoài, hoà…

Hệ thống sân tập 2

Hệ Thống Sân tập lái của Trung tâm Đào tạo Lái xe - PCCC* Các Bãi tập Chuẩn của sở GTVT.1. Bãi tập xe Nguyễn Khoái - Hoàng Mai.2. Bãi tập xe Ngọc Hồi - Thanh Trì.3. Bãi tập xe…

Hệ thống sân tập 3

Hệ Thống Sân tập lái của Trung tâm Đào tạo Lái xe - PCCC* Các Bãi tập Chuẩn của sở GTVT.1. Bãi tập xe Nguyễn Khoái - Hoàng Mai.2. Bãi tập xe Ngọc Hồi - Thanh Trì.3. Bãi tập xe…

Hệ thống sân tập 4

Hệ Thống Sân tập lái của Trung tâm Đào tạo Lái xe - PCCC* Các Bãi tập Chuẩn của sở GTVT.1. Bãi tập xe Nguyễn Khoái - Hoàng Mai.2. Bãi tập xe Ngọc Hồi - Thanh Trì.3. Bãi tập xe…

Hệ thống sân tập 5

Hệ Thống Sân tập lái của Trung tâm Đào tạo Lái xe Việt-Nhật !* Các Bãi tập Chuẩn của sở GTVT.1. Bãi tập xe Nguyễn Khoái - Hoàng Mai.2. Bãi tập xe Ngọc Hồi - Thanh Trì.3. Bãi tập xe…

Còn 10 xuất vào học ngay khóa Hạng B1, B2 trong tháng này .

00 : 00 : 00 : 00

ajax-loader
Bạn cần hỗ trợ?