Phần mềm mô phỏng 120 tình huống giao thông được áp dụng vào chương trình dạy và học lái xe ô tô các hạng B1, B2, C, D, E, F… kể từ ngày 15/06/2022

Ôn tập và thi thử 120 mô phỏng tình huống giao thông: CLICK HERE

Hoặc tải app để ôn tập và thi thử trên điện thoại