PHẦN MỀM MÔ PHỎNG 120 TÌNH HUỐNG GIAO THÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀO CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG B1, B2, C, D, E, F… KỂ TỪ NGÀY 15/06/2022

Để ôn tập chuẩn và hiệu quả nhất các học viên nên tải và cài đặt phần mềm trên máy tính bàn (desktop) hoặc máy tính sát tay (laptop). Link chuẩn tại đây: CLICK HERE

Ôn tập và thi thử 120 mô phỏng tình huống giao thông phiên bản mới nhất: CLICK HERE

Hoặc tải app để ôn tập và thi thử trên điện thoại (chỉ để ôn và học thuộc tình huống, còn luyện để thi nên học trên máy tính mới chuẩn).

0912789590