Các học viên tham khảo các bài thi thực hành sau:

1. Bài thì đường trường:

BÀI THI ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐỐI VỚI HẠNG XE B1 TỰ ĐỘNG

BÀI THI ĐƯỜNG TRƯỜNG ĐỐI VỚI HẠNG XE B1-SÀN VÀ B2

2. Bài thi sa hình thông thường sẽ tùy thuộc vào từng sân thi sát hạch các thày sẽ hướng dẫn học và các điểm căn của các bài thi. Các học viên tham khảo một số sân thi sa hình sau:

BÀI THI SA HÌNH TẠI SÂN THI SÁT HẠCH ĐỨC THỊNH – ĐÔNG ANH – HÀ NỘI HẠNG B1, B2

BÀI THI SA HÌNH TẠI SÂN THI SÁT HẠCH VIỆT THANH – HƯNG YÊN B1, B2

BÀI THI SA HÌNH TẠI SÂN THI SÁT HẠCH BẮC HÀ – BẮC NINH HẠNG B1-TỰ ĐỘNG

BÀI THI SA HÌNH TẠI SÂN THI SÁT HẠCH BẮC HÀ – BẮC NINH HẠNG B2

0912789590